ALBERTI BUS

FLOTTA

IVECO DOMINO | 55+1 POSTI

 SETRA 415 | 55+2 POSTI

 MERCEDES TOURISMO | 55+1 POSTI

 MAN’S LION COACH | 53+1 POSTI

 IVECO ROSERO | 27+1 POSTI

 SETRA 431 | 82+1 POSTI

VOLVO GALILEO | 40 POSTI